string(7) "sanpham"
HONDA CR-V 2020

Honda CR-V 1.5E - Turbo 2020 đại diện ưu tứu cho khả năng vận hành mạnh mẽ , thông minh , bứt phá và là một hình mẫu khác biệt để tái khẳng định một vị thế mới một đẳng cấp mới.

983.000.000 VNĐ
icon

Honda CR-V 1.5L-Turbo 2020 là một phiên bản đầy đủ sự lựa chọn cho những người luôn yêu thích sự mạnh mẽ và tiện nghi nhất và là người bạn đồng hành đáng tin cậy cho gia đình và bạn bè.

1.093.000.000 VNĐ
icon
COPYRIGHT © 2016 OTO HONDA
0909 886 112